NXPD IS ONDERDEEL VAN

Actievoorwaarden social media win actie

 1. Winactie, uitgeschreven door NXPD Groep onder de handelsnaam NXPD B.V. gevestigd te Heerde. Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het bericht op de Facebookpagina van NXPD hebt geliked en je een antwoord hebt geplaatst als reactie onder het bericht. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer per week deelnemen aan deze actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan deze winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie is: 1 februari 2021 tot en met 26 februari 2021.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze uit de deelnemers die met het juiste antwoord gereageerd hebben.
 9. Gedurende de actieperiode wordt er 4 keer een willekeurige winnaar met het juiste antwoord getrokken.
 10. De winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het Facebookprofiel waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. De winnaars ontvangen een cheque welke door NXPD wordt overhandigd. Hierbij wordt een foto gemaakt welke gedeeld wordt op de website en social media van NXPD.
 12. NXPD kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 13. De uitslag vind je op de Facebookpagina van NXPD.
 14. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door NXPD voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

Blijf op de hoogte van NXPD!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief